BEFORE & AFTER

BEFORE & AFTER

На наше огромно задоволство, би сакале и со вас да го споредиме ефектот од користење на кал за стомак FIR, по само 5 апликации. Намалување од 94см на 88см, регија долен стомак, под папок .
И благодариме на прекрасната дама која со задоволство се согласи да бидат објавени овие фотографии.

Leave a Reply